درب ضد انفجار

درب ضد انفجار مقاوم دربرابر موج انفجار می باشد و طراحی این درب ها بر اساس زمانی است که انفجار خارج از ساختمان ایجاد می شود و باید از آسیب دیدن تجهیزات و افراد داخل ساختمان جلوگیری کند.

برای طراحی درب ضد انفجار فشاراستاتیک و دینامیکی انفجاری که در آن منطقه احتمال وقوع آن وجود دارد مورد نیاز است و طبق آن فشار، مهندسین، درب ها را طراحی و در برنامه آباکوس (Abaqus) فشارهای استاتیکی و دینامیکی را طبق استانداردهای زیر برای درب ها اعمال می کنند.

امکان ساخت این نوع از درب ها در ابعاد مختلف وجود دارد و هیچ محدودیتی در ساخت این نوع از درب ها وجود ندارد

نیروی محرکه این درب ها توسط موتور های هیرولیکی با بازوهای بسیار قدرتمند متناسب با وزن و ابعاد درب ها تهیه و مونتاژ و اجرا می گردد.

جنس درب های ضد انفجار از ورق  های فولادی 10 تا 20 میل میباشد که بوسیله  شبکه های فولادی ذوذنقه ای شکل و یا ضربدری در میانه درب ها اجرا و بسیله ی نوعی بتن صنعتی نسوز نیز پر می گردد..

این درب ها در مدل های درب ضد انفجار تک لنگه، درب ضد انفجار دولنگه  قابل ساخت است.

نصب درب ضد انفجار

مقاومت در برابر انفجار مورد نیاز را می توان با نصب درب ضد انفجار که می تواند بارهای فشار قابل تحمل را تحمل کند.

درب ضد انفجاری یک عنصر مهم در محدود کردن عواقب انفجار است.

درب مقاوم در برابر انفجار درب های صنعتی می توانند بارهای بسیار بالایی را پشت سر بگذارند.

حفاظت در برابر این بارهای انفجاری بالا در حال حاضر امکان پذیر است در نسخه استاندارد درب های صنعتی. بارهای انفجار بزرگ نیز بدیهی است.

مشاوران ما در اجرای درب ضد انفجار بسیار با تجربه در پروژه ها، بخش ها و استفاده های خاص متفاوت هستند.

درب ضد انفجار
درب ضد انفجار

عملکرد درب ضد انفجار

عملکرد یک درب ضد انفجار و تولید آن باید طوری باشد که بتواند در برابر فشار پویا یا ایستا یا تاثیر قطعات پرتابه را در درب طی یا پس از انفجار مقاومت کند.

این امکان وجود دارد که درب های کشویی ضد انفجار درب های کشویی و درب های هادی با خواص دیگر ترکیب شود.

به عنوان مثال، یک درب مقاوم در برابر انفجار می تواند با عایق صوتی و با توجه به ویژگی های مقاوم در برابر آتش است.

عملکرد درب در مقابل ۸۵ تا ۱۸۰ کیلو پاسکال فشار استاتیکی حاصل از موج انفجار و تا ۱۵۰ کیلو پاسکال در برابر فشار دینامیکی ناشی از مکش انفجار مقاوم است.

درب ضد انفجار به تناسب وزن مجهز به آرام بند و ستگیره خروج اضطراری می باشد. الزامات امنیتی اضافی به طور عمده وجود دارد.

پروژه های درب ضد انفجار