درب شیشه ای بغل جمع شو اتوبوسی

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو به دلیل کاهش شعاع عملکرد، مناسب برای راهرو ها و فضاهای کم عرضی است که برای نصب دیگر انواع درب های اتوماتیک شیشه ای با محدودیت فضا مواجه اند.

این درب ها به درب شیشه ای اتوماتیک اتوبوسی یا آکاردئونی نیز معروف هستند، چون درست همانند درب های قدیمی اتوبوس ها، به صورت آکاردئونی باز و بسته می شوند.

این جمع یا تاشدگی می تواند به سمت داخل و یا خارج ساختمان باشد، با استفاده از درب شیشه ای اتوماتیک تاشو یا اتوبوسی می توان از حداقل فضای ممکن برای ورودی، حداکثر استفاده را داشت.

با جمع شدن تمامی درب به روی دیوار مجاور، تا ۹۰% ورودی برای عبور و مرور باز خواهد شد.

نصب درب شیشه ای بغل جمع شو اتوبوسی

برای نصب انواع درب اتوماتیک شیشه ای تاشو می توان به حالت تمام باز، تمام بسته (قفل)، نیمه باز، اتوماتیک و حرکت یکطرفه اقدام کرد.

در حالت تمام باز، درب با تشخیص حرکت، تمام مسیر را برای ورود و یا خروج باز می کند. حالت بسته یا قفل برای مواردی به کار می رود که نیاز به عبور و مرور از ورودی تا زمان خاصی وجود ندارد، درب قفل می شود و تا تنظیم مجدد آن، قفل باقی می ماند.

حالت نیمه باز در  نصب درب اتوماتیک شیشه ای تاشو حالتی بسیار مناسب برای جلوگیری از هدر رفت انرژی است، می توان درب را طوری تنظیم کرد که با تشخیص حرکت یا وزن توسط سنسور، تنها نیمی از ورودی باز گردد.

به این ترتیب با باز و بسته شدن درب شیشه ای بغل جمع شو اتوبوسی از اتلاف حداقل انرژی نیز جلوگیری به عمل می آید، حرکت اتوماتیک، حرکت معمول و مورد انتظار درب است .

حرکت یکطرفه برای کنترل عبور و مرور از یک سمت، تنظیم می شود، ورود تنها از سمت (ورودی یا خروجی) صورت می گیرد، سنسور بخش ورود و یا خروج غیر فعال می شود و عبور تنها از یک سمت امکان پذیر است.

عملکرد درب شیشه ای بغل جمع شو اتوبوسی

عملکرد درب شیشه ای بغل جمع شو اتوبوسی مانند سیستم های کشویی معمولی دارای چند حالت می باشد.

حالت باز
نیمه باز
تمام قفل
اتوماتیک
این سیستم را می توان با سیستم های حفاظتی و نظارتی مانند:سیستم های کنترل تردد و سیستم اعلام حریق و غیره را منطبق کرد.

با توجه به شرایط موجود می توان از درب شیشه ای اتوماتیک تاشو که دارای دو یا یک لت می باشد، استفاده کرد.

در درب اتوماتیک شیشه ای تاشو یا اتوبوسی هر لت به دو قسمت تقسیم شده است، این دو قسمت به یکدیگر و یکی از قسمت ها به دیوار لولا شده است.

درب اتوماتیک درب شیشه ای بغل جمع شو اتوبوسی که دارای دو لنگه می باشد، هر لنگه درب به طرفین جمع می شود و ورودی از سمت مرکز باز می گردد.

پروژه های درب شیشه ای بغل جمع شو اتوبوسی